COVID opatření a Obecná opatření pro klienty přicházející na masáž

Náš Dee Dee akční plán a náš závazek vůči Vám

Jako vždy dbáme na to, abychom v celém studiu udržovali nejvyšší standardy čistoty a hygieny. S ohledem na COVID-19 jsme však kromě našich již důkladných procesů povinných pro provozovnu masáží, zavedli řadu dalších protokolů, abychom zajistili, že si u nás budete moci bezpečně užít masáží a to bez stresu a obav a to včetně komunikace a práce v ochranné masce.

Veřejné prostory:

Zvýšili jsme četnost čištění a dezinfekce ve veřejných prostorách včetně recepce, kliky dveří, toalety, sprchy a také Vám bude změřena bezkontaktně teplota na recepci před samotnou masáží.
Samozřejmě u nás naleznete ruční dávkovače dezinfekčních prostředků včetně gelu a mýdla pro Vaše použití.

Masážní místnosti:

Kromě našich již přísných procesů čištění byly v našich pokojích implementovány další dezinfekční protokoly, poté, co hosté odešli a než dorazí další host, se zvýšenou pozorností věnovanou tvrdým a velmi dotykovým povrchům.
Samozřejmě u nás naleznete ruční dávkovače dezinfekčního mýdla pro Vaše použití.

Veřejné prostory a Masážní místnosti:

Jelikož přistupujeme k dodržování hygieny a nejen opatření proti šíření viru Covid-19 velmi vážně pro bezpečí nejen vlastní používáme denně multifunkční čističku vzduchu, která pro čištění ovzduší využívá nejmodernější metody, kombinuje v sobě hned několik osvědčených postupů pro čištění ovzduší.

Přístroj disponuje 7násobným filtračním systémem a jeho vzduchový výkon a enormní čistící funkci potvrdil také úspěšný test ve Státním zdravotním ústavu. Obsahuje HEPA filtr - nejdůležitější součást čističek vzduchu. Jde o filtr, který byl vyvinut v NASA, má schopnost zachycovat částice o průměru 0,1-0,3 mikronů s účinností více jak 99.5%, UV lampu a Ionizátor.

Bezkontaktní změření teploty
Bezkontaktní změření teploty
Másáže Dee Dee - HEPA filtr v čístičce vzduchu
Másáže Dee Dee - HEPA filtr v čístičce vzduchu
Čistička vzduchu s HEPA filtrem
Čistička vzduchu s HEPA filtrem

Obecná opatření pro klienty přicházející na masáž

Před vstupem do podniku Dee Dee Masáže, jako náš zákazník bez příznaků covid-19, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek a který respektuje tzv. OTN (očkování, test, prodělané onemocnění):

  • být plně očkován a uplynulo čtrnáct dní od ukončení očkování a prokážete se certifikátem s a/nebo QR kódem
  • nebo přinesete negativní výsledek POC/RT-PCR testu (ne starší než 72 hodin od antigenu nebo 7 dní od RT-PCR).
  • nebo přinesete laboratorně potvrzený doklad o prodělání Covid-19 (od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní).
  • Dee Dee Massage může poskytnout preventivní antigenní samovyšetření na místě za poplatek.

Negativní výsledek antigenního testu musí být doložen potvrzením zaměstnavatele nebo školy, čestným prohlášením nebo laboratorním osvědčením.

Prodělané onemocnění se dokládá SMS zprávou o pozitivním testu z testovacího místa nebo potvrzením.

Zástupci Dee Dee Massage jsou oprávněni a povinni kontrolovat splnění výše uvedených podmínek daných vládou České republiky od 9. července do odvolání.